• Image 5
  || PRACHEEN SANTOSHI MATHA KI JAI ||
  || JAI JAI SANTOSHI MAA ||
  || JAI JAI JAIDEVI MAA ||
  || JAI JAI DUKH HARANI MAA ||
  || JAI JAI SUKH KARANI MAA ||
 • Image 5
  JAI MAA SANTOSHI SARVA KASHTA HARO
  JAI SANTOSHI MAATA RAKSHA KARO
  JAI MAA KALI DURGI RAKSHA KARO
  JAI SHERAVALLI SHAKTI RAKSHA KARO
  JAI VAISHNUDEVI JAGA KALYANA KARO
  JAI MAA SANTOSHI SARVA PAPA HARO
  JAI MAA SANTOSHI SARVA PAPA HARO
  JAI MAHA LAKSHMI THUM RAKSHA KARO
  JAI MAA SHARADHA BUDHI RAKSHA KARO
  JAI MAA SANTOSHI DHARMA RAKSHA KARO
  JAI NAVA DURGA DEVI RAKSHA KARO

Special Pooja's