EVENTS

: ON 05-01-2015 MONDAY PUSH POORNIMA (SHAAAKHAMBARI POORNIMA) 6.30 A M MAHA PANCHAMBRUTH ABHISHEK ,,MATHA DARSHAN ,RUDRA ABHISHEK , SRI SATHYANARAYANA KATHA ,SRI SANTOSHI MATHAJI HAVAN,CHAPPAN BHOOG DARSHAN ,MAHA AARTHI& MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 24-01-2015 SATURDAY 5.30 PM SHREE GANESH JAYANTHI (BIRTHDAY OF LORD GANESH) SHREE GANESHJI VANDHAN KARYAKRAM, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 03-02-15 TUESDAY MAAGA POORNIMA (BHARATH POORNIMA) 11.00 AM RUDRA ABHISHEK, RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR)(BHANDAR).
: ON 05-03-15 THURSDAY PHALGUN POORNIMA (HOLI POORNIMA) 11.00 AM RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 18-03-15 WEDNESDAY MATHA SWAROOP SRI SWARGIYA SHANKAR SWAMIJI MAHARAJ KA 6th PUNYA AARADHAN 8.00 AM 29-03-15 SATURDAY RUDRA ABHISHEK, 11.00 AM DHOOP SEVA, MAHA AARATHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 04-04-15 KAGRAS CHANDRA GRAHANA
: ON 05-04-15 SATURDAY CHAITRA POORNIMA ,HANUMAN JAYANTHI 11.00 AM SHREE HANUMANJI SINDHOOR SEVA RUDRA ABHISHEK , SRI SATHYANARAYANA KATHA,SRI SANTOSHI MATHA HAVAN ,MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 04-05-15 MONDAY VAISHAK POORNIMA (BHAGWAAN BUDHA POORNIMA) 11.00 AM RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 02-06-15 TUESDAY JYESHHT POORNIMA (VATA SAVITHRI POORNIMA 11 .00 AM RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 02-07-15 THRUSDAY ADHIKA ASHADA POORNIMA 11 .00 AM RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 31-07-15 FRIDAY AASHAAD POORNIMA GURU POORNIMA & CHAATURMAAS AARAMBH ON 1-08-15 SATURDAY 10.00 AM RUDRA ABHISHEK , SRI SATHYANARAYANA KATHA,SRI SANTOSHI MATHA HAVAN ,MATHA SWAROOP SRI SWARGIYA SHANKAR SWAMIJI MAHARAJ GURU VANDHAN PROGRAM MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: 44th RAKHI POORNIMA JHULA SEVA ON 27-08-15 THURSDAY SHOBHA YATRA & PO0RN KUMBH MELA JULUS. ON 28-08-15 FRIDAY VRATHA KATHA ,UDYAAPAN ON 29-08-15 SATURDAY 5.30 AM GHOO POOJA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA 10.00 PM- SRI SANTOSHI MATHA JHULA SEVA 11.00 AM -MAHA AARATHI BHAKTHO KI ANUSAAR RAKHI BANDHAN KRAYAKRAM AUR SRI MATHAJI KI GODH BHARANA KARYAKRAM 12.00 PM- MAHA PRASAD (BHANDAR) 6.30 PM- LAKSHA DEEPOSTAV, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR)
: ON 17-09-15 THURSDAY SHREE GANESH CHATURTHI AND SHREE GANESH UTSAV
: ON 20-09-15 SUNDAY 12.00 PM SHREE GANESH MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 21-09-15 EVENING-GANESH VISARJAN.
: ON 28-09-15 MONDAY BHADRAPAD POORNIMA 11.00 AM RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 12-10-15 MONDAY ASHWIN AMAVASHYA
: ON 13-10-15 TUESDAY GHAT (KALASH) STAPANA
: ON 19-10-15 MONDAY SRI SARASWATHI POOJA (16 PHOOLA AUR 16 SIKHKO SAY SARASWATHI CHARAN VANDHAN)
: ON 21-10-15 WEDNESDAY DURGASHTHAMI DURGA HAVAN 11.00 AM AND CHAAVAL KE AATHEY KA DIYA DEEP
: ON 22-10-15 THURSDAY MAHANAVNI AYODHA POOJA.
: ON 23-10-15 FRIDAY DASARA VIJAYA DASHAMI
: ON 24-10-15 SATURDAY 4.00 PM PAALAKI UTSAV 6.00 PM MAHA AARATHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 27-10-15 TUESDAY KOJGAARI POORNIMA-SHARAD POORNIMA 11 .00 AM RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 09-11-15 TUESDAY DHANATRAYO DASHI
: ON 10-11-15 WEDNESDAY NARAK CHATURDASHI
: ON 11-11-15 THURSDAY BHALI PADAYA LAKSHMI POOJA AARTHI.
: ON 25-11-15 WEDSDAY KARTHIKA PPORNIMA 11 .00 AM RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR).
: ON 26-12-15 SATURDAY MAARG POORNIMA & SRI SANTOSHI MATHA KARTHIKA POORNIMA 11.00 AM RUDRA ABHISHEK, SRI SATHYANARAYANA KATHA, SRI SANTOSHI MATHA HAVAN, MAHA AARTHI AND MAHA PRASAD (BHANDAR). 6.00 PM- SAB BAKTHO DWARA LAKSH DEEPOSTAV AND MANDIR KO DEEP MALAVO SE SHRUNGARKIYA JAYEGA.
: : IF THERE ARE ANY CHANGES IN ANY OF THE PROGRAMES, THEN THEN IT SHALL BE MENTIONED.